Loading
X
telefoon nummer: 072-5201952
Uw arts, R.M. Edelbroek
 • Meer dan 35 jaar ervaring

  Meer dan 35 jaar ervaring in de algemene en complementaire ("alternatieve") geneeskunde.

 • Gespecialiseerd in:

  Acupunctuur, homeopathie, neuraaltherapie, phytotherapie, gemmotherapie, Spenglersan kolloïd homeopathie, Merid

 • Natuurgeneeskundige methodieken:

  Ondersteunende niet-toxische tumortherapie, voedingssupplementen, drainage.

Praktijk informatie

Voor al uw vragen over de praktijk, het maken van een afspraak en de behandeling / het consult.

Adres en route

De praktijk is zowel met de auto als het openbaar vervoer eenvoudig te bereiken.

Bereikbaarheid

Voor het maken van een afspraak belt u 072-5201952. De praktijk is telefonisch bereikbaar van maandag t/m zondag tussen 8:00 - 18:30 uur

Openingstijden
 • Maandag - vrijdag 8.00 - 18.30
 • Zaterdag en zondag gesloten
 • Feestdagengesloten

Wat is homeopathie

Inhoud

1. Wat is homeopathie
2. Klassieke homeopathie
3. Medisch-klinische homeopathie
4. Handige links over homeopathie

1. Wat is homeopathie

Homeopathie is een methode die gebaseerd is op de door de grondlegger van deze methode, Samuel Hahnemann, waargenomen en beschreven homeopathische wet. Namelijk, dat een stof die bepaalde klachten veroorzaakt, ook het beste geneesmiddel kan zijn om een er op gelijkende klacht te herstellen. Homeopathie berust dus op de zogenaamde Wet van de Gelijksoortigheid, de Similia wet genoemd. Stoffen en producten die bij een gezonde mens bepaalde klachten oproepen kunnen zodoende mensen met gelijksoortige klachten beïnvloeden, zodanig dat zij van hun klachten kunnen genezen. Een homeopaat probeert de oorzaak van de ziekte te beïnvloeden en zal geen klachten of symptomen willen onderdrukken. Het voorschrijven van een homeopathisch middel berust dus op het principe van de totaliteit, of te wel een holistische benadering. De mens wordt beschouwd als een onlosmakelijke eenheid van lichaam en geest, die in een voortdurende wisselwerking met de omgeving staat. Een belangrijk gegeven is dat mede door de behandeling de patiënt zich bewust kan worden van de eigen rol die hij/zij heeft in het proces van ziekte en herstel van gezondheid. Belangrijk is hierbij dat het middel dat wordt aangereikt op een bepaalde, volgens vast omschreven regels wordt bereid. Niet alleen de zogenaamde verdunning maar zeker ook de manier waarop de verdunning van het middel wordt bewerkt, het zogenaamde potentiëren = op een specifieke manier schudden, is van fundamentele betekenis. Deze oorspronkelijke benadering met behulp van volgens de regels van de homeopathie bereide middelen, waarbij dus uitgegaan wordt van de totaliteit van de patiënt, wordt wel de klassieke homeopathie genoemd.

2. Klassieke homeopathie

De klassieke homeopathie kenmerkt zich door het individueel kiezen van het homeopathisch geneesmiddel op grond van persoonskenmerken van de patiënt, het gebruik van enkelvoudige geneesmiddelen, vaak in een hoge potentie toegediend en herhaald op grond van reacties op het middel. De nadruk ligt op verbetering van de algehele conditie van de patiënt en de daaruit voortvloeiende vermindering of verdwijning van de ziekte, niet primair op de behandeling van een bepaalde klacht.

3. Medisch-klinische homeopathie

In de loop van de jaren zijn er diverse stromingen en benaderingswijzen van de homeopathische grondprincipes ontwikkeld. Zo kent men bijvoorbeeld de klinische homeopathie. Hierbij wordt een homeopathisch middel gekozen op een specifieke klacht of ziekte en wordt minder uitgegaan van de totaliteit van de patiënt. Daarnaast kent men in de homeopathie ook de zogenaamde complex-homeopathie ,waarbij verschillende homeopathische middelen die in dezelfde richting werken bij elkaar worden gestopt en als complex worden toegepast voor specifieke klachten of symptomen. Bij deze vormen van homeopathie worden in het algemeen van lage potenties (D3-D12) gebruik gemaakt. Deze middelen zijn bedoeld ter ondersteuning van acute en niet ernstige (chronische) klachten. De homeopathisch werkende artsen zijn verenigd voor het merendeel bij de artsenvereniging AVIG (vakgroep VHAN), waarvan adres en gegevens op het internet zijn te vinden.

4. Handige links over homeopathie

* Artsenvereniging voor Integrale geneeskunde (AVIG): De AVIG staat voor de bevordering van de integrale geneeskunde en de wetenschappelijke ontwikkeling daarvan. De AVIG is bedoeld voor artsen en tandartsen die zich willen verdiepen in integrale geneeskunde, integrale geneeskunde willen toepassen in de praktijk en/of wetenschappelijk onderzoek willen doen naar integrale geneeskunde.

* Homeopathy Research Institute HRI is een internationale groep van samenwerkende wetenschappers. Op deze website vindt u informatie over vaak gestelde vragen over de wetenschappelijke onderbouwing van homeopathie.

* De Stichting VHAN stelt zich ten doel om wetenschappelijk onderzoek naar de werking van homeopathie te bevorderen en de resultaten ervan onder de aandacht te brengen.Acupunctuur
Acupunctuur

Acupunctuur is van oorsprong een onderdeel van de traditionele Chinese geneeskunde en wordt al duizenden jaren toegepast. Ook in Nederland hebben acupunctuurbehandelingen al weer jaren een plek in de gezondheidszorg, met name in wat men noemt de alternatieve gezondheidszorg. In de opvatting van de Nederlandse Artsen Acupunctuur Vereniging (NAAV) is acupunctuur echter geen alternatief, maar een aanvulling op de reguliere geneeskunde, het voegt iets toe. Acupunctuur kan de natuurlijke weerstand vergroten en daardoor ziektes voorkomen. Met acupunctuur kunnen klachten verlicht worden en bepaalde ziektes kunnen hiermee worden genezen. Acupunctuur beïnvloedt de energiehuishouding en zet het lichaam aan tot zelfregulatie. De reguliere geneeskunde gebruikt veelal medicijnen om een ziekte te behandelen of symptomen te bestrijden. Op zich is dat zeer aanvaardbaar omdat hiermee de patiënt beter kan functioneren. Dit is vooral het geval in acute situaties en dan kan de reguliere geneeskunde prevaleren boven de complementaire methodieken. Maar bij chronische ziekten kunnen de bijwerkingen van de chemische behandelingen een grote rol gaan spelen. Bij acupunctuur is er geen nadelig effect van deze bijwerking van medicijnen. Acupunctuur beïnvloedt de energiestromen in het lichaam. Door het zetten van naalden op bepaalde punten wordt het lichaam geactiveerd om de balans in de energie huishouding te herstellen. (NAAV).

Homeopathie
Homeopathie

Homeopathie is een methode die gebaseerd is op de door de grondlegger van deze methode, Samuel Hahnemann, waargenomen en beschreven homeopathische wet. Namelijk, dat een stof die bepaalde klachten veroorzaakt, ook het beste geneesmiddel kan zijn om een er op gelijkende klacht te herstellen. Homeopathie berust dus op de zogenaamde Wet van de Gelijksoortigheid, de Similia wet genoemd. Stoffen en producten die bij een gezonde mens bepaalde klachten oproepen kunnen zodoende mensen met gelijksoortige klachten beïnvloeden, zodanig dat zij van hun klachten kunnen genezen. Een homeopaat probeert de oorzaak van de ziekte te beïnvloeden en zal geen klachten of symptomen willen onderdrukken. Het voorschrijven van een homeopathisch middel berust dus op het principe van de totaliteit, of te wel een holistische benadering. De mens wordt beschouwd als een onlosmakelijke eenheid van lichaam en geest, die in een voortdurende wisselwerking met de omgeving staat. Een belangrijk gegeven is dat mede door de behandeling de patiënt zich bewust kan worden van de eigen rol die hij/zij heeft in het proces van ziekte en herstel van gezondheid. Belangrijk is hierbij dat het middel dat wordt aangereikt op een bepaalde, volgens vast omschreven regels wordt bereid. Niet alleen de zogenaamde verdunning maar zeker ook de manier waarop de verdunning van het middel wordt bewerkt, het zogenaamde potentiëren = op een specifieke manier schudden, is van fundamentele betekenis. Deze oorspronkelijke benadering met behulp van volgens de regels van de homeopathie bereide middelen, waarbij dus uitgegaan wordt van de totaliteit van de patiënt, wordt wel de klassieke homeopathie genoemd.

Klassieke homeopathie
De klassieke homeopathie kenmerkt zich door het individueel kiezen van het homeopathisch geneesmiddel op grond van persoonskenmerken van de patiënt, het gebruik van enkelvoudige geneesmiddelen, vaak in een hoge potentie toegediend en herhaald op grond van reacties op het middel. De nadruk ligt op verbetering van de algehele conditie van de patiënt en de daaruit voortvloeiende vermindering of verdwijning van de ziekte, niet primair op de behandeling van een bepaalde klacht.

Medisch-klinische homeopathie
In de loop van de jaren zijn er diverse stromingen en benaderingswijzen van de homeopathische grondprincipes ontwikkeld. Zo kent men bijvoorbeeld de klinische homeopathie. Hierbij wordt een homeopathisch middel gekozen op een specifieke klacht of ziekte en wordt minder uitgegaan van de totaliteit van de patiënt. Daarnaast kent men in de homeopathie ook de zogenaamde complex-homeopathie ,waarbij verschillende homeopathische middelen die in dezelfde richting werken bij elkaar worden gestopt en als complex worden toegepast voor specifieke klachten of symptomen. Bij deze vormen van homeopathie worden in het algemeen van lage potenties (D3-D12) gebruik gemaakt. Deze middelen zijn bedoeld ter ondersteuning van acute en niet ernstige (chronische) klachten. De homeopathisch werkende artsen zijn verenigd voor het merendeel bij de artsenvereniging AVIG (vakgroep VHAN), waarvan adres en gegevens op het internet zijn te vinden.

Meer informatie?
Bekijk de webstie "homeopathie.nl" voor meer informatie over homeopathie

Neuraaltherapie
neuraaltherapie
De neuraaltherapie is een methode die valt onder voorbehouden handelingen door een arts.

De neuraaltherapie is erop gericht, ziekten en klachten te behandelen, die door het vegetatieve zenuwstelsel worden veroorzaakt. (Het vegetatieve zenuwstelsel is het zenuwstelsel dat darmen, bloedvaten, zweetklieren etc. beinvloedt en buiten onze wil functioneert). Ook kunnen sommige orgaanziekten via het zenuwstelsel genezend beinvloed worden. De neuraaltherapie is gefundeerd op het zogenaamde Basis Bio Regulatie Systeem. Dit is het totaal complex van het bindweefsel en alle processen die zich daarbinnen afspelen in het organisme. Ontstaat er in het lichaam ergens een probleem dan zal het BBRS als eerste reageren. Een irritatie binnen dit systeem kan niet alleen ter plaatse maar ook op afstand reacties geven, een veldwerking krijgen , wat men een stoorveld noemt. Via het netwerk van aan elkaar gekoppelde suiker- en eiwitmoleculen, de zogenaamde proteo-glycanen, vormt zich volgens Prof. H. Heine, het oudste communicatie-netwerk van de zuurstof ademende meercellige organismen. O.a. lidocaine werken in op deze ketens en weten op die manier regulatief te werken binnen het BBRS en kunnen de cellen onderling harmonisch doen communiceren.

Ook voor de neuraaltherapie geldt een uitgebreid vraaggesprek en lichamelijk onderzoek en is deze methode heel goed inpasbaar binnen o.a. de andere niet-conventionele behandelingsmethoden. Littekens, gebitproblemen, amandelen, bijholten kunnen volgens de neuraaltherapeutische methode als stoorveld functioneren en uitgangspunt van klachten zijn en zelfs de rede zijn dat andere op de juiste manier toegepaste methoden toch niet het gewenste effect hebben. In eerste instantie probeert de neuraaltherapeut vanuit de plaats van de klacht en het veld daaromheen het evenwicht te herstellen. Indien er een volgens de neuraaltherapie stoorveld op afstand verantwoordelijk is voor de klachten, dan zal de neuraaltherapie dat stoorveld proberen te behandelen, waardoor het organisme als geheel weer in gereguleerd evenwicht kan komen en daarmee klachten kunnen worden opgeheven. De neuraaltherapie is bij uitstek een methode die door (tand)artsen kan worden en mag worden toegepast. Deze zijn verenigd in de AVIG (vakgroep artsen Neuraaltherapie) waarvan adres en aanvullende gegevens op het internet kunnen worden gevonden.

Phytotherapie
Phytotherapie

Gemmotherapie
Gemmotherapie

Het woord ‘gemmo’ is afgeleid van gemma het Latijnse woord voor knop. Gemmotherapie is een vorm van fytotherapie (plantengeneeskunde), gebaseerd op bereidingen van embryonale plantenweefsels, die zich in een stadium van snelle celdeling of groei bevinden. Men noemt deze therapievorm daarom ook wel fyto-embryotherapie.

Voor uitgebreide uitleg over gemmotherapie --> klik hier

Voedingssupplementen
Voedingssupplementen

Voedingssupplementen zijn capsules, pastilles, poeders of druppels met actieve stoffen die een effect kunnen hebben op de gezondheid. Daartoe behoren o.a. vitaminen, maar ook aan mineralen, kruiden, visolieën, probiotica en andere bioactieve stoffen. Extra vitaminen en mineralen kunnen nodig zijn in situaties waarin de behoefte is verhoogd, zoals bij zwangerschap, ouder worden, stress, sport of een chronische ziekte en waarbij dan voedingssupplementen een bijdrage kunnen leveren aan een herstel. Deze voedingssupplementen kunnen enkelvoudig zijn, zoals vitamine C of vitamine D of in complexere vormen zoals een multivitamine. Deze stoffen hebben dezelfde werkingsrichting als die van nature dus in ons voedsel voorkomen. Echter vaak neemt het lichaam deze voedingsstoffen gemakkelijker op dan die in ons eten.
In principe hebben de meeste mensen geen extra voedingssupplementen nodig, indien zij gevarieerd en zoveel mogelijk gebruik maken van voedingsproducten van biologische teelt samen met een gevarieerd eetpatroon volgens de voedingsschijf. Voor zwangeren, jonge kinderen en mensen op hoge leedtijd zijn er wel extra adviezen zoals het gebruik van foliumzuur en vitamine D. Klakkeloos zo maar allerlei soorten voedingssupplementen gebruiken is niet verstandig omdat er ook voedingssupplementen zijn die bij een teveel of gebruik van een te hoge dosering nadelige effecten op het lichaam kunnen hebben.

Ondersteunende niet-toxische tumortherapie
Ondersteunende niet-toxische tumortherapie

Niet-toxische tumortherapie (NTTT), ook wel Moermantherapie of biologische kankertherapie genoemd, is de behandeling van kanker met middelen en methodes, die de eigen afweer van de patiënt moeten versterken als ook kan bijdragen aan een verbetering van de conditie voor en na de reguliere behandelingen en de patiënt de ingestelde behandelingen zo mogelijk beter kan verdragen.
Er wordt, afhankelijk van de persoon, zijn / haar conditie en persoonlijke omstandigheden gebruik gemaakt van voedingsvoorschriften, eventuele ondersteunende reinigingskuren, drainages,en indien deze reguliere behandelingen niet kunnen bemoeilijken of tegenwerken voedingssupplementen, tumorremmende stoffen en immuunstimulerende middelen. De niet-toxische tumortherapie kan daarmee een bijdrage leveren met en in combinatie met de gangbare reguliere behandeling.

Het voedingsvoorschrift houdt in dat er veel gezonde plantaardige voeding wordt gebruikt, liefst biologisch verbouwd, zonder kunstmatige toevoegingen zoals suiker en smaakstoffen, beperkt vlees, regelmatig vette vis, e.d.. Milde reiniging en drainages kunnen de ondersteunende behandeling nog effectiever maken.

De voedingssupplementen zijn essentiële voedingsstoffen zoals vitamines, mineralen, aminozuren, darmbacteriën (probiotica) en enzymen. Zij dienen ervoor bepaalde elementen van het afweersysteem op te bouwen en de gezonde stofwisseling te ondersteunen en op een dusdanige wijze dat deze de gangbare regulier behandelingen niet kunnen en mogen tegenwerken.
Ook wordt gebruik gemaakt van Immuunstimulerende middelen, wat plantaardige stoffen of dierlijke extracten zijn, die ondersteunend of stimulerend werken op het immuunsysteem. Paddenstoelen hebben ook vaak een stimulerende werking op het immuunsysteem.
Ook homeopathische middelen en de (klassieke)acupunctuur kunnen voor ondersteunende en herstellende werking worden toegepast De homeopathische middelen worden bereid uit stoffen die afkomstig zijn uit het mineralenrijk, plantenrijk en het dierenrijk. Met name de klassieke homeopathische methode kan een duidelijke invloed op de constitutie van de persoon hebben. Lichaam en geest zijn één geheel en zullen daarmee altijd een vanzelfsprekendheid van behandelen dienen te zijn.

Spenglersan kolloïd homeopathie
Spenglersan kolloïd homeopathie

Carl Spengler was een Zwitsers chirurg en bacterioloog en medewerker van Robert Koch (de ontdekker o.a. van de TBC-bacil) . Gedurende zijn werkzaamheden aan het instituut van Robert Koch te Berlijn, ontdekte Carl Spengler het belang van zogenaamde menginfecties en de reactie van het immuunsysteem en de lichaamsfuncties daarop. Gedurende zijn hele praktische loopbaan deed Carl Spengler hier onderzoek naar. Uit antigenen en antitoxinen (niet-infectieuze reagentia) van vele soorten bacteriën stelde Carl Spengler zogenaamde spenglersan kolloïden samen die homeopathisch werden samengesteld in een homeopathische potentie van D9 of D13. De veronderstelling van hem was, dat het immuunsysteem hierdoor werd gesterkt indien een patiënt zo’n spenglersan kolloïd gebruikte (d.m.v. inwrijven in de elleboogsplooi of druppeltjes onder de tong) en dat zodoende het zelfgenezingsvermogen van het lichaam hierdoor werd bevorderd. De verschillende door hem ontwikkelde spenglersan kolloïd-preparaten konden dan ieder op hun eigen manier, dit zelfgenezingsvermogen van de diverse lichaamsfuncties en organen positief beïnvloeden.

Merid
Merid

De MERID is een elektronisch apparaat waarmee de energie van de meridianen gemeten kan worden. Uit de meting kunnen zo mogelijk verstoringen binnen het energetisch meridiaanpatroon van de acupunctuur worden bepaald en die in relatie tot de specifieke klachten van de onderzochte persoon staan. Op basis van de meting wordt een acupunctuur behandeling ingezet die tot doel heeft de onregelmatigheden uit de meting te harmoniseren. De Merid stelt geen ziekte diagnose

Diagnose functie
Met behulp van de Merid kan de energiestatus van de meridianen gemeten worden via de 24 belangrijkste biologisch actieve eindpunten (BAP) = de zogenaamde Ting-punten in het acupunctuursysteem. Zoals eerder aangegeven stelt de Merid geen ziekte diagnose. Bij de meting wordt er gebruik gemaakt van een effectieve en unieke, koude infrarood diode, in de vorm van een pen. Deze diode wordt geplaatst op de zogenaamde "BAP" punten. D.m.v. één druk op de knop pulst de diode natuurlijk infrarood licht de desbetreffende meridiaan in. Dit gebeurt net zolang totdat de patiënt een warmteprikkeling ervaart, die daarmee aangeeft dat de meridiaan is gevuld. Het moment van ervaren van deze lichte warmteprikkel is erg plotseling en dat maakt de meting nauwkeurig. Het ingebouwde computerprogramma zorgt voor een middeling van alle metingen waardoor de subjectieve ervaring omgezet wordt in een acupunctuur- technische objectieve waarde voor elk meridiaankanaal.
Therapeutische mogelijkheid
Naast het meten van de 24 "BAP" punten, kan de Merid ook worden gebruikt voor therapeutische acupunctuurspecifieke doeleinden. Wanneer bij meting gebleken is welke meridia(a)n(en) uit evenwicht zijn, kan men deze specifiek behandelen. Men behandelt meestal op slechts 3 punten. Deze acupunctuur punten zijn het zogenaamde Tingpunt, het Passagepunt en/of Toniseringspunt welke op de daartoe te gebruiken meridianen liggen.